Sách: Hơn 100 bản hack cho các nhà tiếp thị internet

Tôi đã làm việc tại Texterre trong gần năm năm - nửa năm với tư cách là một copywriter, phần còn lại của thời gian - là một nhà tiếp thị. Tôi đang viết bài cho blog của chúng tôi, thực hiện các bản tin, thực hiện tối ưu hóa SEO, phân tích trang web, đồng tiếp thị và nhắm mục tiêu các mạng xã hội. Nói chung, tôi làm mọi thứ bằng cách nào đó có thể tăng lưu lượng truy cập và số lượng khách hàng tiềm năng từ trang web của chúng tôi.